8 april 2016 - Uppdrag

Stora Enso, SCA, Smurfit Kappa och Fiskeby Board avyttrar IL Recycling

Stora Enso, SCA, Smurfit Kappa och Fiskeby Board har ingått avtal om att avyttra IL Recycling, ett svenskt bolag verksamt inom återvinningstjänster, till Stena Metall. Transaktionen är villkorad av sedvanliga konkurrensgodkännanden.

Stora Enso, SCA, Smurfit Kappa och Fiskeby Board biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team inkluderar Isabella Ramsay, Jonas Lagerroos och Johan Grape (M&A) samt Johan Carle, Jens Agö och Sofia Thelin avseende konkurrensrättsliga frågor.