26 maj 2014 - Uppdrag

Stora Enso ökar sitt aktieägande i Bergvik Skog

Stora Enso har förvärvat 405 aktier i Bergvik Skog, ett svenskt skogsbolag, från SPP Livförsäkring för 2,2 miljoner kronor per aktie, totalt 891 miljoner kronor. Transaktionen innebär att Stora Ensos ägarandel i Bergvik Skog ökar från 43,26 % till 49 %. Stora Enso kommer även fortsättningsvis bokföra Bergvik Skog som en investeringstillgång.

Bergvik Skog är en strategisk tillgång för Stora Enso och dess skogar är belägna nära Stora Ensos svenska bruk. Transaktionen understryker Stora Ensos långsiktiga engagemang i Bergvik Skog och vikten av att säkra en stabil tillgång till trämaterial nära bruken.

Stora Enso rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Martin Ericsson, Johan Carle, Nina Svensson och Albert Roos.