21 december 2018 - Uppdrag

Stora Enso avyttrar 100 % av aktierna i June Emballage AB

Stora Enso har avyttrat 100 % av aktierna i det svenska dotterbolaget June Emballage AB till dess nuvarande ledningsgrupp. June Emballage är en producent som är specialiserad på skräddarsydda transportförpackningar i wellpapp i mindre partier.

Mannheimer Swartling var Stora Ensos legala rådgivare i transaktionen.