2 juli 2010 - Uppdrag

Stockholms läns landsting träffar OPS-avtal om Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus

Stockholms läns landsting har träffat ett offentlig-privat samverkansavtal (OPS) med Swedish Hospital Partners, ett projektbolag bildat av svenska Skanska och brittiska investeringsfonden Innisfree om att projektera, bygga, driva, underhålla och finansiera Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS). Övriga partners i projektet är Skanska Health Care med ansvar för projektering och byggande och Coor Service Management med ansvar för tekniska förvaltningstjänster och servicetjänster.

NKS-projektet är det första inom hälso- och sjukvård i Sverige som genomförs som offentlig-privat samverkan. Det nya universitetssjukhuset skapas för att bedriva sjukvård, forskning och utbildning i nära samverkan med bland annat Karolinska institutet. Byggkostnaden för det nya universitetssjukhuset uppgår till omkring 14,5 miljarder kronor. Den totala projektkostnaden beräknas till cirka 52 miljarder kronor i löpande penningvärde. OPS-avtalet gäller till 2040.

Stockholm läns landsting har rådgivits av Mannheimer Swartling. Jan Kansmark har varit huvudansvarig delägare för ärendet inom byrån. Johan Granehult har ansvarat för byggrelaterade frågor, Magnus Josefsson för frågor relaterade till tjänster, Zoran Stambolovski för finansieringsfrågor, Louise Widén för upphandlingsfrågor, Anders Erasmie för skattefrågor och Madeleine Rydberger för arbetsrättsliga frågor. Därutöver har huvudsakligen följande biträdande jurister arbetat i ärendet: Malin Håkansson, Axel Berg, Jenny Gemzell, Ingrid Carlsson, Martin Ljungsholm, Maria Tholin, Anders Bergsten, Sara Liljedahl och Daniel Waerme.