15 maj 2014 - Uppdrag

Stockholms läns landsting ingår avtal med Philips om bild och funktionsutrustning för Nya Karolinska Solna

Stockholms läns landsting (SLL) har ingått ett omfattande funktionsavtal med Philips AB (Philips) om att leverera, installera, driftsätta, underhålla, uppdatera, uppgradera och genomföra utbyte av bild- och funktionsutrustning, inkluderande bland annat magnetkameror, datortomografer, genomlysningsutrustning och ultraljud, inom Nya Karolinska Solna (NKS).

Genom den innovativa avtalsstrukturen säkras NKS tillgång till den funktionalitet som efterfrågas avseende bild- och funktionsutrustningen, snarare än tillgången till en viss på förhand angiven utrustning, fram till och med år 2028 då avtalstiden löper ut, såvida inte SLL utnyttjar sin rätt att förlänga avtalet med ytterligare sex år. Avtalet är vidare uppbyggt på ett sätt som möjliggör att andra leverantörer av bild- och funktionsutrustning än Philips kan leverera utrustning till NKS såsom underleverantörer till Philips. Avtalet inkluderar även ett innovationspartnerskap.

Philips vann kontraktet i konkurrens med två andra leverantörer efter en offentlig europeisk anbudsprocess. Upphandlingen genomfördes som en ”konkurrenspräglad dialog” med de tre leverantörerna, som hade fått kvalificera sig för deltagande i dialogen efter ett urvalsförfarande.

Stockholm läns landsting har rådgivits av Mannheimer Swartling under upphandlingsförfarandet och vid upprättande av avtalet. Jan Kansmark har lett byråns team, främst biträdd av Annika Edmén, Sofie Willgottson, Malin Håkansson och Simon Ottosson. Johan Carle har ansvarat för upphandlingsfrågor främst biträdd av Sven Vaxenbäck och Viveka Heimer.