2 juli 2012 - Uppdrag

Stena Weco bildar joint venture med Golden Agri Resources

Stena Weco bildar ett 50/50 joint venture med den indonesiska börsnoterade palmoljeproducenten Golden Agri Resources. JV-bolaget, Golden Stena Weco, ska ansvara för Golden Agri Resources omfattande internationella transportbehov av palmoljeprodukter och bolagets flotta kommer även att vara verksam på den öppna marknaden inom detta segment.

Stena Weco är ett 50/50 joint venture mellan Stena Bulk och Dannebrog Rederi och har en av världens största flottor för transport av palmolja och andra vegetabiliska oljor samt kaustiksoda, huvudsakligen mellan Asien och Europa. Stena Bulk, ett av världens ledande tankrederier, har en flotta på cirka 80 tankfartyg och ansvarar även för marknadsföring och verksamheten av Concordia Maritimes flotta.

Stena Bulk är en del av Stenasfären bestående av flera bolag med cirka 19 000 anställda och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Golden Agri Resources är världens näst största producent av palmolja och är noterat på Singapore Stock Exchange, med ett börsvärde om 7,6 miljarder USD.

Stena Weco rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägaren Johan Ljungberg och juristerna Hanne Aarsheim och Isabel Frensborg. Delägaren Niklas Sjöblom och juristen Evelina Anttila har ansvarat för immaterialrättslig rådgivning.