26 september 2011 - Uppdrag

Stena vinner verkställighetsförfarande mot ryskt varv

Det svenska rederiet Stena RoRo AB har vunnit ett verkställighetsförfarande mot det ryska varvet Baltiysky Zavod JSC samt en relaterad ogiltighetstalan i rysk domstol.

I verkställighetsförfarandet, som härrör från en skiljedom meddelad i Stockholm 2008 avseende tre konsoliderade skiljeförfaranden enligt vilken Stena RoRo tillerkändes ersättning om 20 miljoner euro, bifölls Baltiysky Zavods invändningar mot verkställighet av de lägre domstolarna. Den 13 september 2011 ändrade dock den högsta ryska ”Arbitrazh” domstolen i Moskva de lägre domstolarnas beslut och förklarade skiljedomen verkställbar i Ryssland.

Den högsta ryska ”Arbitrazh” domstolen i Moskva prövade också ett relaterat mål som initierats av vissa aktieägare i Baltiysky Zavod med yrkande om att de skeppsbyggnadskontrakt som skiljedomen avsåg skulle ogiltigförklaras. Domstolen avvisade aktieägarnas anspråk och meddelade en dom i Stena RoRos favör.

Mannheimer Swartling har företrätt Stena RoRo i skiljeförfarandet och klanderförfarandet i Sverige samt i verkställighets- och ogiltighetsförfarandet i Ryssland. Byråns team har letts av Fredrik Andersson och inkluderar Hanne Aarsheim, Liubov Erigo och Irina Selezneva.