21 maj 2010 - Uppdrag

Stena vinner klandermål mot ryskt varv

Stena har vunnit ett klandermål i Svea Hovätt. Tvisten har sitt ursprung i två skeppsbyggnadskontrakt mellan Stena och det ryska varvet Baltiysky Zavod JSC.

Klandermålet rör en skiljedom meddelad i Stockholm 2008 enligt vilken Stena tillerkändes ersättning om  20 miljoner euro. Baltiysky Zavods klandertalan ogillades av Svea Hovrätt som fann att skeppsbyggnadskontrakten, inklusive skiljeavtalen, hade trätt i kraft.

Ett i Ryssland pågående verkställighetsförfarande har vilandeförklarats av den ryska Högsta Domstolen i avvaktan på utgången i klandermålet vid Svea Hovrätt.

Mannheimer Swartling har företrätt Stena i skiljeförfarandet och klandermålet i Sverige samt i verkställighetsförfarandet i Ryssland. Teamet har letts av Fredrik Andersson och inkluderar Hanne Aarsheim, Liubov Erigo och Irina Selezneva.