11 december 2011 - Uppdrag

Stena Renewable AB förvärvar vindkraftverk från Vestas Northern Europe

Stena Renewable AB har, genom sitt helägda dotterbolag Lemnhult Energi AB, tecknat avtal om leverans och service av 32 stycken vindkraftverk som ska uppföras i Lemnhult, Vetlanda kommun, med Vestas Northern Europe AB. Avtalen omfattar leverans, uppförande samt 15 års service av vindkraftverken i Lemnhult.

Stena Renewable AB är en långsiktig investerare inom förnyelsebar energi och ingår i Stena Sfären. Bolaget utvecklar nya projekt och förvaltar framgångsrikt redan idrifttagna vindkraftsanläggningar runtom i landet.

Stena Renewable AB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mårten Tagaeus ansvarade för ärendet och assisterades huvudsakligen av Josefin Engblom och Emma Österdahl.