14 februari 2014 - Uppdrag

Stena i nytt joint venture med Golden Agri-Resources

Stena Bulk/Stena Weco bildar ett nytt 50/50 joint venture med den indonesiska palmoljeproducenten Golden Agri-Resources och har genom JV-bolaget förvärvat ytterligare sex tankfartyg. Golden Stena Weco kommer att ansvara för den kommersiella driften av de nya fartygen. Den totala investeringen är i regionen USD 100 miljoner.

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget kontrollerar en kombinerad flotta bestående av 100 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder kronor. Golden Agri-Resources är världens näst största producent av palmolja med sina aktier noterade på Singapore-börsen och med ett börsvärde på USD 5,3 miljarder.

Stena Bulk rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Johan Ljungberg, Hanne Aarsheim, Bita Pourmotamed och Patrik Bengtsson.