8 februari 2013 - Uppdrag

Stena Bulk bildar nytt joint venture med Golden Agri-Resources

Stena Bulk bildar ett nytt 50/50 joint venture med den indonesiska palmoljeproducenten Golden Agri-Resources. Det samägda bolaget, Golden Stena Bulk, kommer initialt att ta över fyra oljetankerfartyg som Stena Bulk tidigare har beställt. Fartygen kommer ingå i Stena Wecos globala logistiksystem. Golden Stena Bulk är det andra steget i Stena Bulks samarbete med Golden Agri-Resources efter etableringen 2012 av det samägda bolaget Golden Stena Weco.

Stena Bulk, ett av världens ledande tankrederier, har en flotta på cirka 100 tankfartyg och ansvarar även för marknadsföring och verksamheten av Concordia Maritimes flotta. Bolaget är en del av Stena-sfären bestående av flera bolag med cirka 20 000 anställda och en omsättning på cirka 60 miljarder kronor.

Golden Agri-Resources är världens näst största producent av palmolja och är noterat på Singapore Stock Exchange, med ett börsvärde om ca 7 miljarder USD.

Stena Bulk rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägarna Johan Ljungberg och Stefan Brocker samt juristerna Pontus Danielson och Hanne Aarsheim. Juristen Oscar Björkman Possne bidrog med immaterialrättslig rådgivning.