14 april 2011 - Uppdrag

Stena Bulk bildar joint venture med Dannebrog Rederi

Stena Bulk har bildat ett joint venture med danska Dannebrog Rederi. Stena Bulk förvärvade 50 procent av aktierna i Stena Weco A/S, som har förvärvat den produkttankerverksamhet som Dannebrog Rederi bedrivit under namnet Weco Shipping. Stena Weco kommer initialt att ha en flotta på omkring 30 produkttankers. Stena Bulk kommer att bidra med sin omfattande erfarenhet av tankerverksamhet och resurser till Stena Weco.

Stena Bulk, ett av världens ledande tankrederier, har en flotta på cirka 80 tankfartyg och har även marknadsförings- och befraktningsansvar för Concordia Maritimes flotta. Stena Bulk är en del av Stenasfären som har drygt 19 000 anställda och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor.

Stena Bulk rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Johan Ljungberg, huvudsakligen biträdd av Hanne Aarsheim, Emma Olnäs Fors och Thony Lindström. Stefan Perván Lindeborg och Jürgen Busch ansvarade för de konkurrensrättsliga frågorna i transaktionen och de biträddes huvudsakligen av Urszula Sieradzka, Meike Johnsen och Alexander von Kleist.