18 augusti 2009 - Uppdrag

Stena Bulk bildar joint venture med Asahi Tankers

Mannheimer Swartling har biträtt Stena Bulk AB i samband med bildandet av ett joint venture-bolag tillsammans med det japanska shippingbolaget Asahi Tankers. Joint venture-bolaget, Asahi Stena Tankers, kommer att ägas 50/50 av partnerna och investera i tonnage i olika storlekar, initialt med fokus på Suezmax-fartyg för världsomspännande transport av råolja.

Stena Bulk, ett av världens ledande tankrederier, har en flotta på cirka 75 tankfartyg och har även marknadsförings- och befraktningsansvar för hela Concordia Maritimes flotta. Stena Bulk är en del av Stenasfären som har drygt 17 500 anställda och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor.

Johan Ljungberg och Fredrik Andersson ansvarade för ärendet och biträddes av Hanne Aarsheim.