7 september 2016 - Uppdrag

Starwood Capital Group och Vencom avyttrar handelsplatser för 3,1 miljarder kronor

Starwood, ett privat investmentbolag med fokus på den globala fastighetsmarknaden, och fastighetsutvecklaren Vencom har avyttrat sex handelsplatser med en sammanlagd yta om cirka 150 000 kvadratmeter till Trophi Fastighets AB, som ägs av Tredje AP-fonden.

De sex handelsplatserna som avyttrats är Arninge Centrum i Täby, Jägersro Center i Malmö, Tuna Park i Eskilstuna, Boländerna i Uppsala, Weibullsholm i Landskrona och Bäckebol Köpcentrum i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till cirka 3,1 miljarder svenska kronor.

Starwood och Vencom rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Ansvarig delägare var Klas Wennström, främst biträdd av Olle Källström och Hannah Ström.