17 december 2014 - Uppdrag

Stampen Media Partner avyttrar Appelberg till Mediaplanet

Stampen Media Partner AB, ett bolag inom Stampen Media Group, har avyttrat kommunikationsbyrån Appelberg Group Publishing AB till Mediaplanet International AB.

Appelberg är en av Sveriges ledande kanaloberoende leverantörer av content marketing. Bolaget grundades för 25 år sedan och har cirka 55 anställda. Appelberg kommer även efter överlåtelsen att bestå som eget företag med bibehållet varumärke.

Stampen Media Partner AB företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team inkluderade i huvudsak Emma Olnäs Fors och Magnus Prick.