8 november 2012 - Uppdrag

Stampen avyttrar sin ägarandel i SBS Radio AB

Stampen har avyttrat sin ägarandel om 20 procent i SBS Radio AB till SBS Media Group Sverige. Stampen och SBS Media Group Sverige har sedan 2009 delägt SBS Radio AB. Efter avslutad transaktion kommer SBS Media Group Sverige vara ensam ägare av SBS Radio, Sveriges största kommersiella radioföretag med 3,4 miljoner FM-lyssnare.

Stampen-gruppen är en av Sveriges största ägare av dagstidningar och i Stampen-gruppen ingår även digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och annonsfinansierade lokaltidningar.

Stampen har rådgivits av Mannheimer Swartling i olika radiofrågor sedan 90-talet och nu även i samband med försäljningen av aktier i SBS Radio AB. Clas Nyberg var ansvarig delägare för ärendet, främst biträdd av senior associate Emma Olnäs Fors. Delägare Niklas Sjöblom ansvarade för radiolicens-och varumärkesfrågor.