16 oktober 2012 - Uppdrag

Stamina HOT Helse lämnar offentligt bud på Avonova

Stamina HOT Helse AS (tidigare Hjelp24 AS) har, via ett helägt dotterbolag, lämnat ett offentligt kontantbud till aktieägarna i Avonova Sverige AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga aktier i Avonova till cirka 194 miljoner kronor. Affären är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Avonova är en ledande privat aktör och leverantör inom hälsoområdena företagshälsa, primärvård och ledarsupport. Bolaget har en omsättning på cirka 340 miljoner kronor och har drygt 300 anställda. Avonovas aktie är listad på AktieTorget.

Stamina HOT Helse är det ledande företaget på den norska marknaden för företagshälsovård och bedriver verksamhet inom företagshälsovård i Sverige genom dotterbolaget AB S:t Erikshälsan. Stamina HOT Helse har en omsättning på cirka 700 miljoner kronor och har cirka 700 anställda.

Avonova rådges av Mannheimer Swartling i samband med budet. Mannheimer Swartlings team består av Ragnar Lindqvist, Emma Sandberg Thomsen och Lisa Fennhagen. Jens Agö biträder i konkurrensrättsliga frågor.