22 januari 2014 - Uppdrag

SSAB och Rautaruukki går samman – SSAB lämnar rekommenderat offentligt utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki

SSAB har offentliggjort ett rekommenderat offentligt utbyteserbjudande att förvärva det finska börsbolaget Rautaruukki. Det föreslagna samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki skapar ett nordiskt- och USA-baserat stålbolag med en global räckvidd samt med en kostnadseffektiv och flexibel produktionsstruktur. Utbyteserbjudandet värderar de utestående aktierna i Rautaruukki till cirka 10 miljarder kronor. Erbjudandet är villkorat av sedvanliga fullföljandevillkor.

SSAB är en av de ledande producenterna av stål i norra Europa och Nordamerika samt en av de ledande producenterna av höghållfasta stål globalt. SSAB har en råstålskapacitet om 6 miljoner ton per år och har omkring 8 700 anställda i över 45 länder med produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Rautaruukki är specialiserat på stålprodukter och stålkonstruktion och har omkring 8 700 anställda och är verksamt i omkring 30 länder. Rautaruukkis aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki.

SSAB biträds av Mannheimer Swartling. Byråns team leds av Klaes Edhall och Thomas Wallinder, främst biträdda av Jessica Holm, Mårten Östberg och Johan Lindström. Nils Nostell hanterar frågor såvitt avser erbjudandehandling och prospekt. Johan Carle och Stefan Perván Lindeborg hanterar konkurrensrättsliga frågor, främst biträdda av Jens Agö, Andreas Johansson och Henrik Andersson. Per Molander hanterar miljörättsliga frågor, främst biträdd av Felicia Terenius och Karin Bäckström.