22 augusti 2016 - Uppdrag

SSAB företrädesemission om 5 miljarder kronor

SSAB AB (publ) har genomfört en företrädesemission om cirka 5 miljarder kronor före transaktionskostnader.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och -tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder. SSAB har medarbetare i fler än 50 länder och har produktionsenheter i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsinki.

SSAB biträddes av Mannheimer Swartling under företrädesemissionen. Byråns team bestod främst av Thomas Wallinder, Nils Nostell, Mirka Ylinen Gorne, Aleksander Ivarsson, Oscar Nilsson och Dag Eresund. Maria Tufvesson Shuck från byråns New York-kontor har lämnat rådgivning vad gäller amerikansk värdepappersrätt.