17 februari 2014 - Uppdrag

Sparbanksstiftelsen Öresund medverkar i bildandet av Sveriges största sparbank

Sparbanksstiftelsen Öresund har medverkat i bildandet av Sveriges största sparbank, med det föreslagna namnet Sparbanken Skåne. Banken skapas genom ett samgående mellan delar av Sparbanken Öresunds verksamheter och Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken 1826.

Efter genomförandet av affären kommer Sparbanken Skåne ägas av Sparbanksstiftelsen Öresund, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826 med 26 procent vardera samt av Swedbank med 22 procent. Transaktionerna är villkorade av bl.a. sedvanliga myndighetsgodkännanden samt godkännande av styrelserna i Sparbanksstiftelsen Öresund respektive Sparbanksstiftelsen Gripen.

Sparbanksstiftelsen Öresund rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna. Byråns team leddes av Lucas Jonsson och Zoran Stambolovski, främst biträdda av Pontus Malmunger, Martin Sjölund och Isabel Lindeberg. Johan Carle rådgav rörande konkurrensfrågor.