2 juli 2014 - Uppdrag

Spar Nord avyttrar svensk leasingverksamhet

Spar Nord A/S har ingått avtal om att avyttra sin svenska leasing verksamhet till PICAN AB. Affären omfattar leasingåtaganden värderade till cirka 450 miljoner svenska kronor.

Spar Nord grundades 1824 och är idag en av Danmarks största banker. PICAN AB är ett svenskt leasingbolag.

Mannheimer Swartling agerade som rådgivare i legala frågor i transaktionen och byråns team leddes av Niklas Bogefors, främst assisterad av Pontus Malmunger.