15 januari 2015 - Nyheter om byrån

SOS Barnby Les Cayes invigs på Haiti - Mannheimer Swartling partner Michael Karlsson deltar i ceremoni

Mannheimer Swartling partner och tillika styrelseordförande i SOS Barnbyar Sverige, Michael Karlsson, deltog i invigningen av barnbyn Les Cayes på Haiti. Barnbyn är SOS Barnbyars tredje barnby i landet och har finansierats av medel insamlade från givare i Europa och USA där Akelius Foundation är den största svenska givaren.

Efter jordbävningen på Haiti 2010 har SOS Barnbyar drivit nödhjälpsprogram med en rad bygg-, återuppbyggnads- och renoveringsprojekt. Förutom den nya barnbyn Les Cayes och barnbyarna i Santo/Port-au-Prince och Cap Haitien driver SOS Barnbyar bland annat familjestärkande program och yrkesskolor. SOS Barnby Les Cayes, som ligger i den södra delen av Haiti, ger hem åt upp till 135 barn i 14 familjer. Förutom de 14 bymammorna, finns stödpersonal, pedagogisk personal, socialarbetare och en bychef på plats. I verksamheten ingår också stöd och hjälp åt barn och familjer i de närliggande områdena.

Mannheimer Swartling har ett mångårigt samarbete med SOS Barnbyar Sverige och bidrar med finansiellt stöd till nödhjälpsinsatser för SOS Barnbyars verksamhet. Sedan 2010 riktar byrån även sin julgåva till SOS Barnbyars barnby i Tamale, Ghana. Michael Karlsson är partner på Mannheimer Swartling och styrelseordförande för SOS Barnbyar Sverige sedan 2008 (styrelseledamot sedan 2003). Han är även styrelseledamot i den internationella paraplyorganisationen SOS-Kinderdorf International med huvudkontor i Innsbruck, Österrike.