18 december 2019 - Uppdrag

Söderberg & Partners förvärvar minoritetspost av aktierna i JRS Asset Management

Söderberg & Partners har förvärvat en minoritetspost bestående av 49% av aktierna i JRS Asset Management, som erbjuder förmögenhetsrådgivning inom Family Office-segmentet. Bolagets klientbas består huvudsakligen av privatpersoner med stora och komplexa förmögenhetsbilder, och bolaget kommer komplettera Söderberg & Partners befintliga utbud genom ytterligare expertis och erfarenhet som stärker dess förmögenhetsrådgivning.

Transaktionen är villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Mannheimer Swartling representerade Söderberg & Partners i transaktionen.