19 juni 2012 - Uppdrag

Sobi emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) emitterar ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden till ett lånebelopp av 600 miljoner kronor. Sobi kommer att ansöka om notering av  obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka 45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden är inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Sobis intäkter uppgick 2011 till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Sobi rådges av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team består av Daniel Karlsson och Rasmus Fahlén.