5 juni 2012 - Uppdrag

SN Finans Nord överlåter verksamhetsgren till Wasa Kredit

SN Finans Nord AB, som är ett svenskt dotterbolag till danska Spar Nord Bank A/S-koncernen, har överlåtit en av sina verksamhetsgrenar till Wasa Kredit, ett dotterbolag till den svenska försäkrings- och bankkoncernen Länsförsäkringar AB. Wasa Kredit tar bland annat över finansieringsavtal till ett sammanlagt värde av cirka 800 miljoner kronor.

SN Finans Nords finansieringsverksamhet är särskilt inriktad mot entreprenad, transport, lantbruk och industri.

SN Finans Nord rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av partner Niklas Bogefors med biträde av juristen Pontus Malmunger.