13 december 2011 - Uppdrag

SL tilldelar Arriva omfattande trafikavtal i Stockholmsregionen

AB Storstockholms Lokaltraifk (SL) har efter upphandling tilldelat den internationella trafikoperatören Arriva två avtal med ett sammantaget värde av ca 16 miljarder kronor över hela avtalstiden. Avtalen omfattar spårtrafikdriften på Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och busstrafikdriften i Bromma, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby, Danderyd och Österåker i Stockholms län.

Avtalen löper under en period om åtta till tolv år. Uppdragen omfattar förutom trafikdriften även andra tjänster såsom fordonsunderhåll, infrastrukturunderhåll, städning och snöröjning.

För första gången i Sverige i en upphandling av denna storlek har en ny affärsmodell tillämpats som innebär att ersättningsmodellen i de upphandlade trafikavtalen bygger på antal resenärer istället för på utförd produktion. På så sätt ska trafikutövarens incitament att få fler att resa kollektivt öka. Genom avtalen kommer Arriva att ta över ca 1.400 anställda och utföra trafik med 550 bussar och ca 90 tåg/spårvagnssätt.

SL biträddes av Mannheimer Swartling i samband med upphandlingen. Ansvarig delägare var Martin Pekkari (verksamhetsgruppen för Corporate Commercial), som biträddes av bland annat Ulrika Geissler, Cecilia Malmberg, och Mikael Moreira. Johan Carle var ansvarig för regulatoriska upphandlingsfrågor och biträddes av bland annat Tomas Kjellgren och Sven Vaxenbäck.