8 december 2015 - Uppdrag

SL outsourcar pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen till MTR

SL har efter genomförd offentlig upphandling tilldelat MTR avtal om outsourcing av driften av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. Avtalet sträcker sig över tio år med möjlighet till fyra års förlängning. Kontraktsvärdet beräknas till närmare 30 miljarder kronor över den totala avtalsperioden.

Upphandlingen har pågått i ca två år och har bedrivits i nära samarbete med marknadens aktörer. Totalt inkom fem anbud avseende uppdraget. Utöver utförande av trafik omfattar uppdraget bland annat underhåll av samtliga pendeltåg, fastighets- och stationsförvaltning och kundservicerelaterade åtgärder. Merparten av ersättningen baseras på utförd trafik, men en stor del av ersättningen är incitamentsbaserad och kopplad till resenärernas upplevelse av pendeltågsverksamheten, bland annat med avseende på punktlighet i trafiken, hur rena tåg och stationer är samt resenärernas övergripande upplevelse av sin resa. Incitamenten kan uppgå till ca 200 miljoner kronor per år.

SL, en del av Stockholms läns landsting, har det övergripande ansvaret för att alla som besöker eller bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik och har till uppgift att planera, upphandla, administrera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i Stockholms län.

MTR ansvarar sedan 2009 för driften av Stockholms tunnelbana men MTR koncernen driver också MTR Express som kör expresståg mellan Stockholm och Göteborg, samt pendeltåg och tunnelbanor i bland annat London, Melbourne, Hongkong och Peking.

SL biträddes av Mannheimer Swartling i samband med upphandlingen. Byråns team leddes av Martin Pekkari, som biträddes av bland andra Anders Bergsten, Anna Rundblom och Anna Eidvall. Johan Carle var ansvarig för frågor rörande offentlig upphandling och biträddes av bland andra Sven Vaxenbäck, Anna Lapinska och Lisa Rylander.