1 december 2014 - Uppdrag

SL outsourcar omfattande trafikuppdrag i Stockholmsregionen till Nobina

SL har efter genomförd offentlig upphandling ingått avtal med Nobina om outsourcing av driften av busstrafiken i Handen, Nynäshamn och Tyresö. Avtalet löper över maximalt tio år och kontraktsvärdet beräknas till närmare 5 miljarder kronor över den initiala åttaårsperioden. Ersättningen för uppdraget baseras uteslutande på antalet betalande påstigande resenärer.

SL, en del av Stockholms läns landsting, har det övergripande ansvaret för att alla som besöker eller bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik och har till uppgift att planera, upphandla, administrera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i Stockholms län.

Nobina-koncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss och har cirka 6 000 anställda i Sverige. Som en del av uppdraget kommer Nobina att ansvara för anskaffning, service och underhåll av de bussar som används för uppdraget. Uppdraget omfattar cirka 1 000 personer och Nobinas bussflotta för uppdraget kommer att uppgå till cirka 250 bussar där samtliga fordon inom cirka två år från uppdragets påbörjande kommer att drivas med förnyelsebart bränsle.

SL biträddes av Mannheimer Swartling i samband med outsourcingen/upphandlingen. Byråns team leddes av Martin Pekkari, som biträddes av bland andra Anna Rundblom och Anna Mirsch. Johan Carle var ansvarig för frågor rörande offentlig upphandling och biträddes av bland andra Ola Axelsson och Sven Vaxenbäck. Anette Ivri Nordin ansvarade för frågor rörande försäkring.