13 maj 2013 - Uppdrag

SL ingår entreprenadavtal med NCC och Skanska avseende ny tunnelbanedepå i Stockholm

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ingått entreprenadavtal med NCC och Skanska. Entreprenaderna avser den nya tunnelbanedepå som SL uppför i Norsborg söder om Stockholm. Depån ska bl.a. omfatta tre vagnhallar, som utgörs av tre parallella bergtunnlar med fyra spår i respektive tunnel, samt en depåbyggnad som innehåller verkstad, uppställningsplatser, tågtvätt samt personal- och lagerutrymmen.

Projektet har delats in i två entreprenader och kontrakten har efter en offentlig upphandling tilldelats NCC respektive Skanska. De sammanlagda kontraktssummorna uppgår till ca 1,3 miljarder kronor.

Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare åt SL. Johan Granehult, Tom Carlsson och Johannes Harlevi (entreprenad) samt Tomas Kjellgren och Daniel Björklund (offentlig upphandling) har arbetat med ärendet.