25 augusti 2016 - Uppdrag

SL ger Stadler uppdrag att leverera nya tåg till Roslagsbanan

Stockholms läns landsting har genom Storstockholms Lokaltrafik (”SL”) tilldelat Stadler Bussnang AG ett avtal enligt vilket Stadler ges i uppdrag att leverera nya tåg till Roslagsbanan. Avtalet omfattar sammanlagt 67 tåg, varav 22 tåg som grundorder samt 45 tåg som option. Kontraktsvärdet för grundordern uppskattas till ca 2 miljarder kronor.

SL, en del av Stockholms läns landsting, har till uppgift att planera, upphandla, administrera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i Stockholms län. Upphandlingen av nya tåg till Roslagsbanan är ett led i SL:s program för expandering av Roslagsbanan vilket, utöver de nya tågen, också omfattar investeringar i bl.a. en utökning av spåren från ca 14,5 kilometer till 36,5 kilometer och en ny depå i Molnby, Vallentuna. Den totala investeringen i Roslagsbanan expandering uppgår till ca 9,6 miljarder kronor.

Stadler, en ledande tillverkare av spårfordon, har över 7 000 anställda globalt. Leverantören, Stadler Bussnang AG, och moderbolaget i Stadler-koncernen, Stadler Rail AG, har sina säten i Bussnang, Schweiz.

SL har rådgivits av Mannheimer Swartling i upphandlingen av nya tåg till Roslagsbanan. Ansvarig delägare var Martin Pekkari (Corporate Commercial och Infrastruktur och Entreprenad), främst biträdd av Mikaela Källmén och Liisa Rajala Malmgren (Corporate Commercial). Johan Carle var ansvarig för frågor avseende offentlig upphandling, främst biträdd av Sven Vaxenbäck (Offentlig Upphandling). Anette Ivri Nordin (Försäkring) har assisterat i försäkringsrättsliga frågor.