11 maj 2010 - Uppdrag

SL ger EuroMaint Rail i uppdrag att modernisera Roslagsbanan

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ingått leveransavtal med EuroMaint Rail AB i avseende att bygga om och upprusta de 101 järnvägsvagnar som idag trafikerar Roslagsbanan. Uppdraget, som löper över fyra år, har ett värde av cirka 400 miljoner kronor.

SL biträddes av Mannheimer Swartling. Martin Pekkari (Corporate Commercial) ledde teamet och biträddes av bland andra Michaela Nilsson.