21 maj 2013 - Uppdrag

SL ger Bombardier uppdrag att leverera tunnelbanetåg till Stockholm

Stockholms läns landsting har genom Storstockholms Lokaltrafik (”SL”) tilldelat Bombardier-koncernen ett avtal enligt vilket Bombardier ges i uppdrag att leverera nya tåg till Stockholms tunnelbana. Avtalet omfattar sammanlagt 176 fordon, varav 96 fordon som grundorder samt 80 fordon som option. Det totala kontraktsvärdet (grundorder samt option) uppskattas till ca 8,8 miljarder kronor.

SL, en del av Stockholms läns landsting, har till uppgift att planera, upphandla, administrera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i Stockholms län. Upphandlingen av nya tunnelbanetåg är ett led i SL:s uppgraderingsprojekt för tunnelbanans röda linje vilket, utöver de nya tågen, också omfattar investeringar i bl.a. en ny tunnelbanedepå i Norsborg och ett nytt signalsystem som möjliggör ökad kapacitet i tunnelbanan. Den totala investeringen i röda linjens uppgradering uppgår till ca 12,7 miljarder kronor.

Bombardier, en ledande tillverkare av spårfordon, har över 2 500 anställda i Sverige och över 70 000 anställda globalt. Moderbolaget i Bombardier-koncernen, Bombardier Inc., har sitt säte i Montreal, Kanada, och är noterat på Torontobörsen.

SL har rådgivits av Mannheimer Swartling i upphandlingen av nya tåg till tunnelbanan samt i övriga delar av uppgraderingen av tunnelbanans röda linje. Ansvarig delägare var Martin Pekkari (Corporate Commercial och Infrastruktur och Entreprenad), främst biträdd av Anders Bergsten och Gustav Lundin (Corporate Commercial). Johan Carle var ansvarig för frågor avseende offentlig upphandling, främst biträdd av Tomas Kjellgren och Sven Vaxenbäck (Offentlig Upphandling). Thomas Pettersson, främst biträdd av Veronica Stiller (Bank och finans), har assisterat i bank- och finansrättsliga frågor och Anette Ivri Nordin (Försäkring) har assisterat i försäkringsrättsliga frågor.