23 november 2010 - Uppdrag

SL ger Ansaldo STS uppdraget att tillhandahålla nytt signalsäkerhetssystem

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har givit Ansaldo STS i uppdrag att leverera ett nytt signalsäkerhetssystem till Stockholms tunnelbana. Uppdragets grundbeställning omfattar leverans, installation och tre års underhåll av ett nytt signalsäkerhetssystem för tunnelbanans röda linje och uppskattas till ett värde om ca. 700 miljoner kronor. Utöver grundbeställningen har SL möjlighet att även utöka uppdraget till att omfatta leverans, installation och underhåll av ett nytt signalsäkerhetssystem för tunnelbanans blå linje samt en förlängd underhållsperiod för systemen i upp till 25 år.

SL, ett bolag ägt av Stockholms läns landsting, ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län och har ca. 500 personer anställda för att planera, upphandla, administrera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken.

Ansaldo STS, en ledande signalsäkerhets- och systemleverantör inom järnvägsbranschen, är noterat på börsen i Milano och har över 4 200 anställda i 28 olika länder.

SL assisterades i upphandlingen av Mannheimer Swartling. Ansvariga delägare var Martin Pekkari och Erica Wiking Häger, som biträddes av främst Anders Bergsten och Michaela Nilsson. Johan Carle var ansvarig för LOU-frågor och biträddes av Tomas Kjellgren och Sven Vaxenbäck.