20 oktober 2016 - Uppdrag

Skraken Förvaltning AB ingår avtal om att avyttra Spectral Solutions AB till Hitachi High-Technologies Europe GmbH

Skraken Förvaltning AB ingår avtal om att avyttra Spectral Solutions AB till Hitachi High-Technologies Europe GmbH

Spectral Solutions tillhandahåller lösningar, produkter och tjänster relaterade till elektronmikroskopi och kemisk ytanalys till nordisk industri och forskning.

Skraken Förvaltning rådgavs av Mannheimer Swartling. Teamet inkluderade bland andra Martin Ericsson, Evelina Anttila, Joel Englund, Anna Brannemark och Linus Hagman.