1 februari 2012 - Uppdrag

SKF ingår nytt globalt IT-outsourcingavtal med HP

SKF har omförhandlat sitt avtal med HP avseende outsourcing av koncernens IT- relaterade tjänster på global basis.

SKF-koncernen är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Koncernen har círka 40 000 anställda runt om i världen. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har mer än 100 tillverkningsplatser samt säljbolag som stöds av återförsäljare på cirka 15 000 platser.

SKF rådgavs av Mannheimer Swartling. Niklas Sjöblom ansvarade för ärendet och Annika Edmén var projektledare, främst assisterad av Fredrik Livendahl och Ola Ranstam.