5 september 2013 - Uppdrag

SKF förvärvar amerikanska Kaydon Corporation

SKF och Kaydon Corporation (NYSE:KDN) har överenskommit att SKF ska förvärva Kaydon i en kontantaffär till ett värde om cirka USD 1,25 miljarder, inklusive en nettoskuld på USD 95 miljoner. Förvärvet kommer att betalas med tillgänglig kassa och existerande krediter och kommer att bidra till SKF:s intäkter redan under det första året. För ytterligare information, se www.skf.com.

Kaydon är en diversifierad industriell tillverkare med tre tydliga affärsområden: produkter för friktionskontroll (lager), produkter för hastighetskontroll och specialprodukter, inklusive  tjänster på miljöområdet. Kaydon är ett globalt företag med 62% av sin försäljning i Nordamerika, 24% i Europa, 12% i Asien/Stillahavsområdet och 2% i resten av världen. Under 2012 uppgick försäljningen till 475 miljoner USD, med ett justerat rörelseresultat på cirka 16%. Kaydon har mer än 2 100 anställda.

SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster som tekniskt support, underhållsservice, tillståndsövervakning, optimering av anläggningar, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF har tillverkning på cirka 140 platser i 28 länder och är representerat i mer än 130 länder genom egna säljbolag samt återförsäljare på mer än 15 000 platser. Den årliga försäljningen uppgick 2012 till SEK 64.575 miljoner och antalet anställda uppgick till 46 775.

Mannheimer Swartling var svensk legal rådgivare åt SKF. Mannheimer Swartlings team leddes av delägarna Clas Nyberg, Eva Hägg och Olof Stenström.