5 november 2013 - Uppdrag

SKF emitterar obligation uppgående till EUR 750 miljoner

Aktiebolaget SKF (publ) (“SKF”) emitterade den 29 oktober 2013 en obligation uppgående till EUR 750 miljoner till en fast ränta om 2,375 procent med en löptid om sju år.

Nettointäkterna från emissionen kommer främst att användas för att refinansiera skulden avseende förvärvet av Kaydon Corporation.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775.

SKF rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med obligationsemissionen. Olof Stenström ledde byråns team med assistans av Gustav Glimblad.