17 mars 2011 - Uppdrag

SKB ansöker om världens första slutförvar för använt kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har nu inlett miljöprövningen av världens första slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan enligt miljöbalken lämnades in till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Samtidigt lämnades ansökan enligt kärntekniklagen in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

SKB ansöker hos miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken att bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle ca 500 meter ner i berggrunden vid Forsmark (Östhammars kommun), samt till mellanlagring och inkapsling av bränslet i Oskarshamn. Miljödomstolen ska nu granska ansökan och ge myndigheter, organisationer samt allmänheten tillfälle att yttra sig. Därefter kommer domstolen yttra sig för att därefter överlämna målet till regeringen för tillåtlighetsprövning. Strålsäkerhetsmyndigheten handlägger ansökan enligt kärntekniklagen på ungefär motsvarande sätt.

Mannheimer Swartling har medverkat vid upprättandet av ansökningshandlingarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Byrån kommer också att agera som ombud för SKB i miljöprövningen. Per Molander och Bo Hansson ansvarar för ärendet, främst assisterade av Girion Blomdahl, Kerstin Brinnen och Staffan Löwhagen, samtliga från byråns miljörättsgrupp.