18 november 2014 - Uppdrag

Skatteverket slutar driva processer mot riskkapitalbranschen avseende beskattning av s.k. carried interest

Efter Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden den 5 november 2014 avseende beskattningen av s.k. carried interest i riskkapitalfonder har Skatteverket beslutat att inte fortsätta driva processer som handlar om beskattning av svenska rådgivningsbolag.

I målet rörande NC Advisory AB (rådgivningsbolag till Nordic Capitals fonder) meddelade kammarrätten dom i december 2013 där NC Advisory AB vann fullt ut mot Skatteverket. Skatteverket överklagade kammarrättens dom men Högsta förvaltningsdomstolen beslutade alltså att inte ta upp målet till prövning. Kammarrättens dom står därmed fast. Denna dom har nu blivit vägledande för övriga mål mot svenska rådgivningsbolag till riskkapitalfonder och Skatteverket har i ett pressmeddelande den 14 november 2014 meddelat att de inte kommer att fortsätta att driva dessa processer.

Skatteverket kommer däremot fortsätta att låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de så kallade fåmansföretagsreglerna för de belopp de fått ut.

NC Advisory AB företräddes av Mannheimer Swartling i målet. Teamet bestod av Sven-Åke Bergkvist, Olle Flygt, Martin Nilsson, Niklas Hagbard och Carl Beyer.