27 januari 2011 - Uppdrag

Skanska säljer sin andel i Autopista Central

Skanska säljer sin 50-procentiga aktieandel i bolaget som äger koncessionen för motorvägen Autopista Central som går genom Santiago, Chile. Köpare är Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), en Kanadensisk institutionell förvaltare som bland annat förvaltar offentligt pensionskapital åt provinsen Alberta.

Skanska Infrastrukturutveckling är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (OPS). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn. Skanska är ett internationellt projektutvecklings- och byggföretag med huvudkontor i Stockholm, som är listat på NASDAQ OMX Stockholm.

Skanska rådgavs i svensk lag av Mannheimer Swartling i samband med transaktionen. Tom Wehtje och Thomas Wallinder ledde byråns team, främst assisterade av Patrik Lilieblad, Emil Boström och Jessica Holm.