21 juni 2011 - Uppdrag

Skanska investerar i ny vindkraftpark, som blir en av Sveriges största

Skanska Infrastructure Development, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft har gemensamt investerat i en projektfinansierad vindkraftanläggning. Den totala investeringen uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor. Skanskas ägarandel uppgår till 50 procent, övriga parter äger 25 procent vardera.

Den nya vindkraftparken, belägen på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun, blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar och omfattar 30 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 78 MW. Vindkraftanläggningen kommer att ha en årsproduktion om ungefär 200 GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 43 000 hushåll med el.

Skanska är ett av världens största byggföretag med cirka 52 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Skanska Infrastructure Development investerar huvudsakligen i så kallad offentlig privat samverkan (OPS) i Norden, Centraleuropa och Latinamerika.

Skanska Infrastructure Development rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen och byrån har även biträtt projektbolagen i samband med upptagande av projektfinansieringen. Mannheimer Swartlings team leddes av Johan Ljungberg, främst assisterad av Emma Olnäs Fors (projektledare), Emma Österdahl, Linnea Ljung och Emelie Thor. Mårten Tagaeus ansvarade för fastighets- och miljörättsliga frågor. Thomas Pettersson ansvarade för den legala rådgivningen avseende projektfinansieringen och biträddes främst av Veronica Stiller och Linda Olovsson.