20 augusti 2012 - Uppdrag

Skanska investerar i ny vindkraftpark i Jämtland

Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft investerar tillsammans i en vindkraftanläggning vid Rätan i Bergs kommun. Den totala investeringen uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera.

Miljötillståndet för den nya vindkraftparken, Mullbergs Vindpark, medger uppförande av 31 vindkraftverk på en sammanlagd effekt av 80 MW och med en totalhöjd om 180 meter. Vindkraftparkens årsproduktion förväntas bli mer än 200 GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 45 000 hushåll med el.

Skanska är en av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med cirka 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Skanska, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på OMX Nordiska Börs och koncernens omsättning år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor. Skanska Infrastructure Development investerar huvudsakligen i så kallad offentlig privat samverkan (OPS) i Norden, Centraleuropa och Latinamerika.

Skanska Infrastructure Development rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team leddes av Johan Ljungberg, främst assisterad av Emma Olnäs Fors (projektledare), Josefin Engblom, Andrea Dahrén, Charlotte Björnsdotter Lundgren, Linnea Ljung, Caroline Perlström och Emelie Thor. Mårten Tagaeus ansvarade för fastighets- och miljörättsliga frågor.