14 augusti 2009 - Uppdrag

Skandia Liv tecknar nytt kapitalförvaltningsavtal med DnB NOR

Skandia Liv har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med tecknandet av ett nytt kapitalförvaltningsavtal med DnB NOR. Avtalet ersätter det tidigare kapitalförvaltningsavtalet mellan parterna och innebär att DnB NOR ska fortsätta förvalta en svenska aktie- och ränteportfölj om cirka 80 miljarder kronor samt därutöver förvalta ett antal specialmandat, bland annat inom taktisk allokering samt bistå med rådgivning kring ”socially responsible investing”.

Skandia Liv är ett av de största livförsäkringsbolagen i Sverige med cirka 1,2 miljoner kunder och cirka 270 miljarder kronor i tillgångar. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är ett helägt dotterbolag till Skandia som ingår i Old Mutualkoncernen.

Peter Alhanko och Helena Rempler har varit ansvariga för ärendet och har biträtts av Jonas Andersson, Fredrik Forsström och Sam Seddigh.