22 mars 2012 - Uppdrag

Skandia Liv slutför förvärvet av Skandia AB från Old Mutual

Skandia Liv har slutfört förvärvet av Skandia AB från Old Mutual för 22,5 miljarder kronor. Transaktionen som offentliggjordes den 15 december 2011, innebär att Skandia Liv förvärvas av en stiftelse (Thule-Stiftelsen) och förvärvar Försäkringsbolaget Skandia (Skandia AB) med sina nordiska försäkrings- och bankverksamheter Skandia Link, Skandiabanken och Skandia Lifeline från Old Mutual plc.

Slutförandet av förvärvet innebär att övergången av Skandia Liv till ett nytt ömsesidigt försäkringsbolag kan påbörjas och därmed bilda en av de största oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncernerna i Sverige.

Skandia Liv rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med bolagets utköp från Old Mutual och i bildandet av en svensk kundägd försäkrings- och bankkoncern. Byråns team bestod av delägarna Helena Rempler (Försäkring), Fredrik Andretzky, Adam Green och Åke Kjellson (Företagsöverlåtelser), Emil Boström och Eva Hägg (Publik M&A och aktiemarknad), Johan Carle (Konkurrensrätt), Per Josefsson (Immaterialrätt) och Hans Hammarbäck (Tvistlösning) samt Specialist Counsel Claudia Wallman (Immaterialrätt), främst assisterad av juristerna Jonas Andersson, Jens Agö, Sam Seddigh, Andreas Elving, Anette Ivri Nordin, Henrik Johansson, Jenny Keisu, Emilie Andersson och Mirka Ylinen Gorne.