28 september 2015 - Uppdrag

Skandia avyttrar sin verksamhet inom barn- och olycksfallsförsäkring till Moderna

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Moderna Försäkringar har ingått ett avtal där Skandia avyttrar sin verksamhet inom individuell barnförsäkring, olycksfallsförsäkring för vuxen och senior samt gravidförsäkring till Moderna. Bruttopremieintäkten för portföljen är cirka 250 miljoner kronor för 2014 och portföljen omfattar cirka 150 000 försäkringsavtal. I samband med affären ingår Skandia även ett distributionssamarbete med Moderna gällande berörda produkter. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från berörda myndigheter och förväntas slutföras under första halvåret 2016.

Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Skandia har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på 582 miljarder kronor och 2 600 anställda.

Skandia rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Fredrik Andretzky, Anette Ivri Nordin och Johan Sundqvist.