6 februari 2012 - Uppdrag

Sjätte AP-fonden säljer STT CONDIGI

Sjätte AP-fonden har tillsammans med övriga ägare sålt sin ägarandel i STT Condigi Holding AB till Tunstall Healthcare Group, en världsledande brittisk koncern inom teknik och systemlösningar som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem inom vård och omsorg.

STT Condigi är en ledande leverantör på den nordiska marknaden av trygga och effektiva äldreomsorgslösningar inom vård- omsorgssektorn. STT Condigi har kontor i bl.a Malmö, Umeå, Stockholm, Stilling, Tammerfors och Madrid. Koncernen har cirka 100 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor.

Vid försäljningen uppgick Sjätte AP-fondens ägarandel till ca 60 procent. Sjätte AP-fonden är en långsiktig investerare i onoterade bolag dels indirekt genom fonder, dels genom direktinvesteringar tillsammans med finansiella och industriella partners, främst i Sverige och övriga Norden. Uppdraget är att skapa långsiktig hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placeringar på riskkapitalmarknaden.

Sjätte AP-fonden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Clas Nyberg, främst assisterad av Per Åsbrink och Rickard Fredén.