13 januari 2012 - Uppdrag

Sjätte AP-fonden avyttrar Xelerated till Marvell

Sjätte AP-fonden har tillsammans med övriga ägare sålt sin ägarandel i Xelerated till Marvell. Sjätte AP-fonden gjorde sin första investering i bolaget 2007. Vid försäljningen uppgick ägarandelen till ca 80 procent. Sjätte AP-fonden är en långsiktig investerare i onoterade bolag dels indirekt genom fonder, dels genom direktinvesteringar tillsammans med finansiella och industriella partners, främst i Sverige och övriga Norden. Uppdraget är att skapa långsiktig hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placeringar på riskkapitalmarknaden.

Xelerated, med bas i Sverige, är en ledande teknikinnovatör av tekniska lösningar för  nätverksprocessorer. Företagets senaste kretsfamilj HX 100G finns i ett flertal varianter som designats in i 20 olika system. Kretsen är tänkt för pakettrafik i datanät, mobila returtrafiknät (backhaul), och Carrier Ethernet-utrustning som switchar och routrar. Företaget har cirka 100 anställda. Det amerikanska bolaget Marvell Technology Group Ltd grundades 1995 och är världsledande inom integrerade kisel-lösningar och tillverkar bland annat processorer för kommunikationsprodukter. Företaget har cirka 5700 anställda och är noterat på Nasdaq-börsen.

Sjätte AP-fonden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes Clas Nyberg (ansvarig delägare) assisterad av främst Emma Olnäs Fors, Bita Pourmotamed, Viktor Nyqvist and Emelie Brorström. Martin Nilsson, assisterad av Carl Beyer, ansvarade för skattefrågor.