6 februari 2014 - Uppdrag

Sjätte AP-fonden avyttrar Unfors RaySafe till Fluke Biomedical

Sjätte Svenska AP-fonden (AP6) har avyttrat Unfors RaySafe AB till RADCUE Holding AB, ett dotterbolag till Fluke Biomedical. Sjätte AP-fonden har varit majoritetsägare i Unfors RaySafe AB sedan 2006.

Unfors RaySafe är en ledande leverantör av produkter för kvalitetssäkring av röntgenutrustning och övervakning som hjälper medicinsk personal och patienter att undvika onödig strålning. Fluke Biomedical, en division inom Fluke Corporation, är en global leverantör av test-och mätutrustning och tjänster till sjukvården. Fluke Corporation är världsledande inom tillverkning, distribution och service av elektroniska testverktyg och programvara och är ett helägt dotterbolag till Danaher Corporation (NYSE:DHR).

Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel till ett värde av cirka 20 miljarder kronor som investerar i ett urval av private equity-fonder och direkt äger aktier i ett antal små och medelstora onoterade företag.

Sjätte AP-fonden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Clas Nyberg och Emma Olnäs Fors i Göteborg samt Hampus Thofte i New York, främst assisterad av Magnus Prick och Emil Tiberg.