7 januari 2010 - Uppdrag

Sjätte AP-fonden avyttrar Götaverken Miljö AB

Mannheimer Swartling har företrätt Sjätte AP-fonden i samband med överlåtelsen av Götaverken Miljö AB till Babcock & Wilcox Vølund A/S.

Götaverken Miljö AB, som har sitt ursprung i skeppsvarvet och ångpannetillverkaren Götaverken, levererar lösningar inom rökgasrening och energiåtervinning till förbränningsanläggningar för hushållsavfall, industriavfall och riskavfall. Babcock & Wilcox Vølund, ett dotterbolag till Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc., är en världsledande leverantör av utrustning och teknik för omvandling av hushållsavfall och biobränslen till termisk energi.

Mannheimer Swartlings team, som leddes av Clas Nyberg, bestod i övrigt av Emma Olnäs Fors, Pontus Danielson och Isabel Frensborg.