19 november 2012 - Uppdrag

Sjätte AP-fonden avyttrar ägarandel i Power House Holding

Sjätte AP-fonden har sålt sitt innehav i Power House Holding AB till Öckeröborgen AB.

Power House Holding är en av Europas största återförsäljare av Volvo Pentas produkter och tillhandahåller ett globalt nätverk för Volvo Pentas återförsäljare. Bolaget är även Sverigerepresentant för en av Europas största återförsäljare av Mitsubishi marina generatoraggregat.

Sjätte AP-fonden gjorde sin första investering i Power House Holding under 2008 och ägde 42 procent av bolaget vid tidpunkten för avyttringen. Sjätte AP-fonden är en långsiktig investerare i onoterade bolag dels indirekt genom fonder, dels genom direktinvesteringar tillsammans med finansiella och industriella partners, främst i Sverige och övriga Norden. Uppdraget är att skapa långsiktig hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placeringar på riskkapitalmarknaden.

Sjätte AP-fonden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Clas Nyberg, främst biträdd av Emma Olnäs Fors.